D i a s c o o p


Diascoop brengt sinds 2000 diaseries uit voor het basisonderwijs.
Deze series behandelen onderwerpen voor aardrijkskunde, kerkgeschiedenis en voor de onderbouw.
In 2013 komen er 6 nieuwe series uit en bevat het abonnement 83 series: 78 aardrijkskunde-, 6 onderbouw- en 2 kerkgeschiedenisseries
De series zijn van zeer recent fotomateriaal en voorzien van gesproken tekst, tekstboekjes en werkbladen.
De series zijn digitaal verkrijgbaar en op dia’s.

 

- E d u c a t i e v e  p r e s e n t a t i e s -